Slavia Sofia

Letzte Aufstellung 2019/2020

Sonntag, 19.07.20202:11:0
Startelf

32A. Stergiakis 

55Andrea Hristov 

83Hristo Popadiyn

23Emil Viyachki

73V. Bengyuzov  

66' Aus: Georgi Valchev

38Milen Gamakov

10Yanis Karabelyov  

20Filip Krastev

9T. Chunchukov 

65' Aus: Ivaylo Dimitrov

11Radoslav Kirilov 

74' Aus: Filip Krastev

35Georgi Yomov 

54' Aus: Emil Stoev

Eingewechselt

Trainer 2019/2020

#Name
1
Default-Bild
1,81

Social

Es war die Hand Gottes.

— Diego Maradona